GoGo午夜无码免费XXXX

GoGo午夜无码免费XXXX

故经云∶阳虚则外寒,阴虚则内热。 或其人素有寒湿,为表邪遏郁,或已成黄,又经发汗,传入太阴,从阴而化,谓之湿寒发黄也。

理中参术干姜草,加桂桂枝人参汤。或小便不利少腹满,或下利,或噎、或喘、或渴,此饮病或有之证,亦以小青龙汤主之。

治打扑伤损,骨碎筋断,疼痛痹冷,内外俱损。<目录>增添别本经验诸方\治诸疔疮方法上将活虾蟆眉棱上,用手裹捻油纸上,或者黄桑叶上便有蟾酥,用竹篾青刮离纸叶上,便于原刮竹篾上,插在背阴处,经宿酥自然干,收用之。

或伤风自汗,脉浮为表热,迟缓之阴者,表寒。结胸,谓结胸病也,项强如柔痉,谓项强背反张,有汗如柔痉之状也,宜大陷胸丸。

误发湿温之汗,名曰重,皆促人命也。廉大以为恨,谓彭传其治损诸方,因易其村曰巩,道人有书数篇,所授者特其最后一、煎水洗,二、相度损处,三、拔伸,四、或用力收入骨,五、捺正,六、用黑龙散通,七、用风流散填疮,八、夹缚,九、服药,十、再洗,十一、再用黑龙散通,十二、或再用风流散填疮口,十三、再夹缚,十四、仍用前服药治之。

伤重不拘时服。一、香港脚,加槟榔、木瓜、穿山甲,水煎服之。

Leave a Reply